Algemene huur- en verzekeringsvoorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

1. DEFINITIES:
Het bedrijf: Class Rent a Car S.L./Avantcar Ibiza S.L., hierna “het bedrijf” genoemd in de onderstaande Algemene Huur- en Verzekeringsvoorwaarden.
Voertuiggroepen: alle voertuigen die eigendom zijn van het bedrijf worden ingedeeld in groepen. Om deze groepen te identificeren, krijgen ze een letter toegewezen (van A tot Y). Bovendien kunnen ze een tweede letter of cijfer (subgroep) hebben, gekoppeld aan de hoofdletter van de groep.
Eigen risico: Dit is het maximale bedrag dat de huurder moet betalen voor kosten van schade aan het voertuig. Het eigen risico is een bedrag dat gedekt is door het afsluiten van de verzekering Premium.
(Behalve in de groepen W tot X. Zie Algemene Verzekeringsvoorwaarden)
Borg: Dit is het bedrag dat de huurder in contanten betaalt of het bedrag dat vooraf is geautoriseerd op zijn of haar creditcard. Het dient ter dekking van de extra kosten die afgeleid zijn van de huur. In het geval van een betaling van een contant bedrag als borg wordt deze na controle van het voertuig aan het einde van het contract teruggegeven.
2. ESSENTIËLE VEREISTEN:
2.1. Minimumleeftijd en ervaring:
• 21 jaar en 2 jaar ervaring (met supplement voor chauffeurs jonger dan 23 jaar) voor de groepen van A tot C.
• 23 jaar en 3 jaar ervaring voor de groepen van D tot K.
• 23 jaar en 5 jaar ervaring voor de groepen van L tot U.
• 30 jaar en 7 jaar ervaring voor de groepen van V tot X.
• 21 jaar en 2 jaar ervaring voor de groepen Y.

2.2. Verplicht:
• Geldig paspoort/identiteitskaart en rijbewijs bij het ophalen van het voertuig.
• Geldig rijbewijs waarmee in Spanje gereden mag worden:
o Rijbewijzen uit de volgende landen:
 Landen binnen de Europese Unie.
 Landen binnen de Europese Economische Ruimte: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
o Daarnaast zijn de volgende rijbewijzen geldig:
 Bijlage 9 van de Conventie van Genève en Bijlage 6 van de Conventie van Genève
Spaanse versie van de Bijlages – Engelse versie van de Bijlages
o Nationale rijbewijzen uit andere landen die zijn opgesteld in het Spaans of vergezeld zijn van een officiële vertaling zijn ook toegestaan.
o Internationale rijbewijzen

3. BETALINGSMETHODEN
3.1. VOOR ONLINE RESERVERINGEN
Ons online reserveringssysteem accepteert betalingen met:
• VISA-kaarten
• MASTERDCARD-kaarten
• AMERICAN EXPRESS-kaarten
• PAYPAL
LET OP: Als u met een AMERICAN EXPRESS-kaart of via PAYPAL betaalt, wordt er een toeslag van 5% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

3.2. OP HET KANTOOR OF DE RESERVERINGSCENTRALE
De kantoren accepteren betalingen met:
• Contanten (in euro’s)
• VISA-kaarten
• MASTERDCARD-kaarten
• AMERICAN EXPRESS-kaarten
LET OP: Als u met een AMERICAN EXPRESS-kaart betaalt, wordt er een toeslag van 5% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
3.3 GARANTIE

Een creditcardnummer en de vervaldatum (nooit de 3-cijferige veiligheidscode) zijn nodig als garantie voor de kosten die voorkomen uit het contract, met inbegrip van alle kosten die na het einde van de huurovereenkomst worden veroorzaakt. Zoals genoemd in punt 6.11.

Betaalkaartgegevens (d.w.z. het kaartnummer en de geldigheidsdatum) worden gearchiveerd voor een periode van 13 maanden vanaf de effectieve betaling voor een creditcard en 15 maanden voor een debetkaart. Deze kunnen, altijd met uw uitdrukkelijke toestemming, voor een langere periode worden bewaard om toekomstige betalingen te vergemakkelijken. In ieder geval zal deze informatie bij het verlopen van de betaalkaart worden verwijderd.

De houder van het creditcardnummer moet als bestuurder worden opgenomen in het huurcontract, zoals uitgelegd in punt 6.1.

4. VOORWAARDEN VOOR HET INLEVEREN VAN HET VOERTUIG, OP DE LUCHTHAVEN VAN IBIZA

SHUTTLE BUS

1. Verlaat de terminal door de deur voor Aankomst (Llegadas). Ga naar links en loop ongeveer 250 meter langs het terminalgebouw.
2. Aan het eind van de terminal ziet u het Meeting Point van Parking 3
U ziet hier een busje dat is voorzien van het logo van Class Rent a Car.
Als het busje er nog niet is, vragen we u even te wachten. Hij zal er binnen een paar minuten zijn.
3. Het busje brengt u naar ons kantoor aan de rand van de luchthaven. Hier wordt het contract opgemaakt en het gereserveerde voertuig overhandigd.

5. INFORMATIE OVER DE RESERVERINGEN

5.1. ONLINE RESERVERINGEN

• Op de internetpagina’s van het bedrijf, partner-websites en de bijbehorende boekingsmachines moeten reserveringen ten minste 24 uur voordat het voertuig wordt overhandigd, worden gemaakt. Daarom is het niet mogelijk om minder dan 24 uur van tevoren te reserveren.
Als de klant minimaal 24 uur van tevoren reserveert, maar ons laat weten dat hij het voertuig binnen 24 uur overhandigd wil hebben, gaan we verder volgens paragraaf 5.5
• De kortingen die op de website of online boekingsmachines worden aangeboden, zijn alleen van toepassing op reserveringen die zijn gemaakt op de websites die eigendom zijn van het bedrijf. Deze kortingen gelden niet voor reserveringen die zijn gemaakt via de Reserveringscentrale of geassocieerde webpagina’s.
De kortingen zijn alleen van toepassing op het huurbedrag van het voertuig, niet op de extra kosten.
Er kunnen wijzigingen optreden op deze kortingen, zowel in de termijn als het bedrag, en ze kunnen ook opgeheven worden, en dit alles zonder voorafgaande kennisgeving.
• De vermelde huurkosten voor de voertuigen op de webpagina’s die eigendom zijn van Class Rent a Car S.L. zijn onderhevig aan verandering wat betreft de tijdsduur, afhankelijk van de beschikbaarheid van de voertuigen, het aanbod en de vraag naar deze voertuigen, en dit alles zonder voorafgaande kennisgeving.
• Het bedrag van een voltooide reservering is nooit meer onderhevig aan veranderingen. Het totaalbedrag van de reservering is het bedrag dat vermeld staat op de reserveringsbevestiging.

5.2. GARANTIE VAN HET GERESERVEERDE VOERTUIG

Het bedrijf garandeert alleen het exact gereserveerde model voor voertuigen die zijn aangeduid als “gegarandeerd model”. Als het voertuig dat u reserveert niet wordt aangeduid als “gegarandeerd model” (het wordt aangeduid als: “of soortgelijk”), krijgt u mogelijk het geselecteerde model, een model binnen dezelfde groep en met vergelijkbare eigenschappen, of een voertuig dat tot een hogere groep behoort. Indien door overmacht de gereserveerde groep of het model niet kan worden geleverd, krijgt de klant zonder extra kosten een alternatief van een hogere groep aangeboden.

5.3. ANNULERINGEN VAN RESERVERINGEN:

MEER DAN 48 UUR VAN TEVOREN
– Als de annulering meer dan 48 uur vóór de datum en het tijdstip zoals vermeld in de reservering plaatsvindt, wordt een voucher uitgegeven voor het totale bedrag van de reservering of wordt het betaalde bedrag terugbetaald.

MINDER DAN 48 UUR VAN TEVOREN
– Als de annulering minder dan 48 uur vóór de datum en het tijdstip zoals vermeld in de reservering plaatsvindt, gaat het volledige betaalde bedrag verloren, ongeacht de reden voor de annulering.

BELANGRIJK: u kunt uw reservering alleen schriftelijk annuleren. Stuur een e-mail naar reservas@classrentacar.es Dit is de enige geldige manier om te annuleren.

5.4. WIJZIGINGEN VAN RESERVERINGEN:

Bij de wijziging van welk gegeven dan ook van een reservering worden administratiekosten van € 12 in rekening gebracht. Als de kosten van de huur door een wijziging toenemen, dient de klant dit verschil in kosten plus de administratiekosten te betalen.

BELANGRIJK: De wijziging van een reservering moet schriftelijk worden gedaan via een e-mail naar reservas@classrentacar.es; en dit is de enige geldige wijze.

5.5. FOUTEN VAN DE KLANT BIJ HET MAKEN VAN EEN RESERVERING

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het terugbetalen van eventuele kosten als de klant foute gegevens opgeeft in de reservering, zoals het afhaal- en/of inleverpunt, de afhaal- en/of inleverdatum, de groep van het gereserveerde voertuig, extra’s…

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het terugbetalen van enig bedrag als de klant de gegevens onjuist invoert in de reservering. Deze wijzigingen worden doorgevoerd onder voorbehoud van beschikbaarheid van het voertuig en/of extra’s.
Dit soort wijzigingen vinden plaats zoals uiteengedaan in punt 5.4.
De klant kan de reservering ook annuleren, wat gebeurt volgens de voorwaarden die zijn uiteengedaan in punt 5.3.

6. BEPALINGEN VAN HET HUURCONTRACT

6.1. INLEIDING:

De algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op de persoon die het huurcontract ondertekent en die borg staat voor het voertuig met de desbetreffende creditcard waarvan hij of zij houder is of met een contant bedrag (te bepalen volgens het gecontracteerde model, zie tabel: Premies van verzekeringen en eigen bijdragen. Alle kosten in verband met het huurcontract worden gedragen door de persoon die het contract ondertekent (ongeacht of deze als bestuurder van het gehuurde voertuig staat vermeld) en door elke andere bestuurder die uitdrukkelijk in het huurcontract is vermeld en dus bevoegd is om het voertuig te besturen.
Alle personen die in de huurovereenkomst worden genoemd, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle bedragen die uit hoofde van het contract verschuldigd zijn.
Als de reservering is gemaakt en betaald door een andere persoon dan de hoofdbestuurder, moet deze persoon als extra bestuurder in het huurcontract worden vermeld, om de juridische relatie tussen deze persoon en het bedrijf aan te tonen.
6.2. VOERTUIG:

De huurder ontvangt het voertuig dat in het Huurcontract staat beschreven in perfecte staat, met alle benodigde papieren, banden, gereedschap en accessoires, en tevens in goede staat van schoonheid, zowel vanbinnen als vanbuiten. De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het voertuig (die niet staat aangegeven op de checklist die wordt vertrekt samen met het Huurcontract), evenals in het geval van diefstal of kwijtraken van het voertuig.

Bovendien verbindt de huurder zich ertoe om:

A) Naar zijn beste vermogen de goede staat van het voertuig te behouden zonder frauduleuze manipulatie van bepaalde elementen van het voertuig uit te voeren.
B) Te allen tijde de geldende verkeersvoorschriften na te leven, evenals eventuele wettelijke bepalingen betreffende verkeer, transport en verkeersveiligheid.
C) Niet toe te staan dat het voertuig wordt bestuurd door niet-geautoriseerde personen die niet in het contract vermeld staan.
D) Geen personen of handelswaar te vervoeren als het hierbij expliciet of impliciet om sublease van het voertuig gaat, of het niet naleven van de wettelijke bepalingen wat betreft het gewicht, hoogte, hoeveelheid, volumen en aard van de lading.
E) U mag niet met het voertuig buiten het eiland Ibiza rijden (zelfs niet op Formentera), tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf.
Deze beperking geldt niet voor transfers naar Formentera wanneer de ferry-tickets zijn gekocht bij een van de kantoren van het bedrijf op basis van de samenwerkingsovereenkomst met het bedrijf Trasmapi. De klant is verantwoordelijk voor het raadplegen van de website van de Consell de Formentera voor de mogelijke toegangsbeperkingen voor voertuigen op dit eiland, voornamelijk in de maanden juli en augustus.
F) Niet te rijden in verminderde fysieke en/of psychische staat, zij het wegens alcohol- of drugsgebruik of verdovende middelen, of wegens vermoeidheid of ziekte.
G) Het voertuig niet te gebruiken om andere voertuigen voor te duwen of slepen, en niet mee te doen aan races of wedstrijden van welke aard dan ook.
H) Niet op onverharde wegen te rijden die niet geschikt zijn voor verkeer en schade kunnen veroorzaken aan de onderkant van de carrosserie.
I) In het bezit te zijn van een geldig, passend rijbewijs en om de minimale leeftijd te hebben in overeenkomst met de volgende indeling:

• 21 jaar en 2 jaar ervaring (met supplement voor chauffeurs jonger dan 23 jaar) voor de groepen van A tot C.
• 23 jaar en 3 jaar ervaring voor de groepen van D tot K.
• 23 jaar en 5 jaar ervaring voor de groepen van L tot U.
• 30 jaar en 7 jaar ervaring voor de groepen van V tot X.
• 21 jaar en 2 jaar ervaring voor de groepen Y.

Class Rent a Car S.L behoudt zich te allen tijde het recht voor om mensen te weigeren.

J) Het voertuig goed op slot te doen, op veilige wijze op een geschikte plek te parkeren en met de handrem geactiveerd als deze niet gebruikt wordt, en om de papieren van het voertuig in de auto te laten.
K) Om de juiste beveiligingssystemen te gebruiken voor het vervoer van personen van 135 cm of kleiner. Het bedrijf zal in geen geval overgaan tot installatie en/of plaatsing van voornoemde beveiligingsvoorziening.
L) Om niet nalatig te handelen, zoals het gebrek aan zorg, toepassing en veiligheid, vooral bij het naleven van de bescherming en behoud van de goede staat van het voertuig.
Het niet naleven van een van de genoemde verplichtingen die in deze clausule zijn beschreven, kan de overeengekomen dekking beperken of annuleren, en het bedrijf kan van de huurder vergoeding van alle door het voertuig geleden schade eisen (zie Algemene verzekeringsvoorwaarden:).
Dit kan tevens leiden tot het opheffen van het maximale geldbedrag voor het Eigen risico dat de huurder dient te voldoen voor de kosten van veroorzaakte schade aan het voertuig.

6.3. VERZEKERINGEN EN BESCHERMINGSMAATREGELEN:

Raadpleeg de Algemene verzekeringsvoorwaarden die bijgesloten zijn in dit document.

6.4. REPARATIES:

De huurder zal het bedrijf op de hoogte brengen van eventuele schade aan het voertuig. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de kosten van de reparatie als deze is uitgevoerd door personen die hier geen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor hebben, noch is het bedrijf verantwoordelijk voor enige overeenkomst tussen de huurder en een persoon buiten het bedrijf. In geval van pech onderweg heeft het bedrijf om technische redenen een minimumtijd nodig om het probleem op te lossen. Deze minimumtijd wordt geschat op 4 uur vanaf het moment dat het probleem bij het bedrijf is gemeld.
De huurder moet zich elke 1000 km bij een kantoor van het bedrijf melden om de verschillende vloeistofpeilen te laten controleren en indien nodig bij te vullen.

6.5. ONGEVALLEN:

De huurder verbindt zich ertoe om het bedrijf direct op de hoogte te brengen van elk ongeval en om alle informatie met betrekking tot het ongeval onmiddellijk door te geven. Daarnaast dient de huurder volledige medewerking te verlenen aan de verhuurder en de verzekeringsmaatschappij bij het onderzoek en de verdediging van eender welke claim en procedure. In geval van een ongeval of incident verbindt de huurder zich ertoe om:
• De verantwoordelijkheid voor het feit niet te erkennen of hier voortijdig over te oordelen.
• De volledige informatie over de tegenpartij en alle omstandigheden van het ongeval te verkrijgen en het naar behoren invullen op het schadeformulier van de feiten van het ongeval. Als het schadeformulier niet ingevuld is, wordt er een toeslag van 90 euro in rekening gebracht.
• De autoriteiten onmiddellijk op de hoogte te stellen als er sprake is van schuld aan de kant van de tegenpartij.
• Met de beschadigde auto naar het dichtstbijzijnde kantoor te gaan binnen een periode van maximaal 4 uur om het bijbehorende verklaring op te stellen.
• Verlaat het voertuig pas bij aankomst van de autoriteiten (politie of Guardia Civil) of een vertegenwoordiger van het bedrijf.
• In geval van grote schade zullen foto’s van het incident en zoveel elementen als nodig zijn voor de opheldering ervan worden verstrekt. Onder grote schade wordt verstaan schade die groter is dan 3 cm in lengte en/of breedte; met uitzondering van perforaties in het plaatwerk of de externe elementen die altijd als grote schade worden beschouwd.
• In geval van niet-naleving van de bovenstaande punten in deze paragraaf, zal de huurder alle schade aan het voertuig op zich nemen, ongeacht de gecontracteerde dekking van de verzekering. Zoals aangegeven in punt 3 van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden.

6.6. INLEVEREN VAN HET VOERTUIG:

Het voertuig dient te worden teruggebracht naar de plaats en op de datum en het tijdstip, zoals vermeld in het contract, en in dezelfde staat – met alle bijbehorende documenten, banden, gereedschap, sleutels en accessoires – waarin het werd overhandigd door het bedrijf. Elke wijziging van de overeengekomen retourvoorwaarden kan leiden tot extra kosten voor de huurder. Er mag een vertraging optreden van 30 minuten in het retour brengen ten opzichte van de overeengekomen tijd; anders wordt de klant het geldende tarief voor de extra dagen plus een boete van 25% in rekening gebracht.

De berekening van het eindbedrag van de huur wordt gemaakt zodra het voertuig is ingeleverd en de in de vorige paragraaf vastgestelde boete is toegepast. Indien het voertuig voor het einde van de gecontracteerde periode wordt ingeleverd, heeft de huurder geen recht op terugbetaling van een bedrag van het tarief en/of de verzekering van het contract.

6.7. MINIMALE HUURPERIODE EN TIJDEN:

Vanaf elk moment van de dag tot 20:00 uur van dezelfde dag.

6.8 VERANDERING VAN BESTUURDER

Als u tijdens de contractperiode van chauffeur wilt veranderen, moet u zich naar het dichtstbijzijnde kantoor begeven om de bijbehorende aanpassingen te maken.
Deze procedure impliceert de beëindiging van het vorige contract en het afsluiten van een nieuw contract. In geen geval zal er per telefoon en/of e-mail een wijziging van de bestuurder worden aangebracht in het huurcontract. Het is absoluut noodzakelijk om bovenstaande procedure in een van onze kantoren uit te voeren.

6.9. VERLENGING VAN HET HUURCONTRACT

Als u de op het contract vermelde huurperiode wilt verlengen, moet u de onderstaande stappen volgen:

• Meldt u ten minste 24 uur voor de oorspronkelijke beëindiging van het huurcontract bij het dichtstbijzijnde kantoor. De verantwoordelijke persoon zal controleren of het voertuig beschikbaar is voor de nieuwe aangevraagde datum.
• Voer samen met een medewerker van het bedrijf een voertuigcontrole uit.
• Betaal de huur en de nieuwe extra kosten.
• Teken een nieuw huurcontract of een addendum bij het eerste contract.

In het geval dat u niet volgens de aangegeven voorwaarden handelt en het voertuig niet op de afgesproken datum en tijd terugbrengt, zal u het geldende tarief voor de extra dagen plus een boete van 25% in rekening worden gebracht.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om het verlengingsverzoek om operationele redenen te weigeren.

In geen geval zal er een verlenging plaatsvinden per telefoon en/of e-mail. Het is absoluut noodzakelijk om bovenstaande procedure in een van onze kantoren uit te voeren.

6.10. BRANDSTOFBELEID:

Vol/Vol:
Het voertuig wordt aan de klant geleverd met een minimale hoeveelheid brandstof en de huurder stemt ermee in om het met dezelfde hoeveelheid terug te brengen. Gebeurt dit niet dan wordt de ontbrekende hoeveelheid plus € 18 aan tankkosten in rekening gebracht.
Als het voertuig wordt ingeleverd met meer brandstof dan bij vertrek, kan de klant de extra hoeveelheid brandstof claimen. De klant dient dan de bon/factuur voor de brandstof te overleggen, die vervolgens eigendom blijft van het bedrijf.
In geen geval wordt de brandstof vergoed zonder dat de bovengenoemde bon/factuur is ingeleverd.

Voor reserveringen van officiële partners, gemaakt door de afdeling Reserveringen en voor groepen van Q tot X, wordt het brandstofbeleid verplicht toegepast Vol/Leeg.

Vol/Leeg:
Het voertuig wordt met een volle brandstoftank overhandigd (er wordt een toeslag gerekend voor brandstof, die varieert naargelang het model en de capaciteit van de tank) en dient leeg te worden ingeleverd. In het geval dat de klant niet alle brandstof verbruikt en het voertuig terugbrengt met meer dan 1/8 van de tank vol, kan hij/zij om teruggave van de kosten van de overtollige brandstof verzoeken na aftrek van de tankkosten.

In alle gevallen is het de verantwoordelijkheid van de huurder om het voertuig bij te tanken met het juiste type brandstof. Alle kosten of reparaties (sleepdienst, vervangen van filters of andere onderdelen, stilstand van het voertuig, boetes, enz.) die voortvloeien uit het gebruik van de verkeerde brandstof, zijn de verantwoordelijkheid van de huurder.

6.11. BOETES EN VERKEERSOVERTREDINGEN:

In het geval van een verkeersboete, wordt er € 45 aan de huurder in rekening gebracht wegens administratiekosten. Dit bedrag omvat niet het bedrag van de boete zelf. De betaling van verkeersboetes en administratiekosten worden niet gedekt door de verzekeringen die u kunt afsluiten. In het geval dat de autoriteiten het voertuig invorderen wegens een handeling of nalaten daarvan van de huurder, is de huurder, ongeacht de oorzaak hiervan, verantwoordelijk voor het compenseren van Class Rent a Car voor alle kosten en gederfde inkomsten door de gevolgen hiervan.

6.12. EXTRA KOSTEN:

De huurder geeft het bedrijf uitdrukkelijk toestemming om de kosten die voortvloeien uit het contract in rekening te brengen op de creditcard, waarna het betaalbewijs aan de klant gestuurd wordt, in het geval dat de klant een bedrag moet betalen dat is vastgesteld in en/of dat is afgeleid van de algemene voorwaarden van het contract.

Wat betreft:
• Het uitstaande bedrag boven het eerder overeengekomen bedrag.
• Schade veroorzaakt aan het voertuig, zelfs nadat het contract is afgewikkeld, als gevolg van schade tijdens het proces van het voorbereiden van het voertuig voor de volgende huur.
• Aanvullende reiniging die is afgeleid van de levering van het voertuig in een extreem geval.
• Vertraging bij het inleveren van het voertuig of bij de verlenging van het huurcontract zonder dat de procedure van artikel 6.8 is nageleefd.
• Administratieve sancties.
• Kosten voor administratief beheer.
• Aansprakelijkheid voor claims.
• Elk ander soort bedrag dat is afgeleid van nalatigheid van de huurder.

6.13. AANVULLENDE DIENSTEN EN EXTRA’S:

De huurder kan de volgende aanvullende diensten en/of extra’s afsluiten:

• Babyzitje (Maxicosi)
• Kinderzitje
• Stoelverhoger
• Afleveren buiten kantoor
• Inleveren buiten kantoor
• Afleveren bij villa
• Inleveren bij villa
• Overhandiging buiten kantooruren (Luchthaven en Haven van Ibiza)
• Inleveren buiten kantooruren (Luchthaven en Haven van Ibiza)
• Tweede helm
• Extra chauffeur
• Chauffeur onder de 23 jaar
• Premium-overhandigingspakket (Luchthaven van Ibiza)
• Snel inleveren (Luchthaven van Ibiza)
• PLUS verzekering
• PREMIUM verzekering

(zie Bijlage II Tabel: Kostentabel voor aanvullende diensten en extra’s)

6.14. ASSISTENTIE OP DE WEG:

Klanten die de “Premium” verzekering hebben afgesloten hebben tevens recht op assistentie op de weg. Deze dienst is op kosten van de huurder zelf in de volgende gevallen:

• Fout, nalatigheid of onjuist gebruik van het voertuig door de huurder.
• Verlies of breken van sleutels of het achterlaten daarvan in het afgesloten voertuig.
• Gebrek aan brandstof of onjuist tanken.
• Redding van het voertuig op plaatsen of wegen die niet geschikt zijn om te rijden of die onverhard zijn.
• Lege accu (in het geval van nalatigheid van de huurder).

Klanten die de “Premium” verzekering niet hebben afgesloten dienen de totaliteit van de veroorzaakte kosten zelf te betalen (behalve schade toerekenbaar aan het bedrijf).

6.15. IDENTIFICATIE VAN HET VOERTUIG:

De huurder dient de identificatiestickers en de sleutelhanger van het bedrijf in het gehuurde voertuig te bewaren. In het geval van verwijdering van deze stickers wordt er een toeslag van € 25 in rekening gebracht.

6.16. PERSOONLIJKE BEZITTINGEN:

De huurder moet alle persoonlijke bezittingen uit de auto hebben gehaald bij het beëindigen van het huurcontract. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor voorwerpen die in het voertuig achterblijven. Desondanks kunnen gevonden voorwerpen in het voertuig naar de huurder worden opgestuurd, maar de kosten van het transport zijn voor rekening van de huurder.

6.17. PRIJZEN EN TARIEVEN:

De prijzen van het contract worden aangepast aan het algemeen geldende tarief dat voor iedereen beschikbaar is in de installaties van het bedrijf, waarvan de inhoud uitdrukkelijk bekend moet zijn bij de huurder vóór het ondertekenen van het huurcontract.

6.18. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID:

Alle huurders en/of extra bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die zijn aangegaan door de huurder in het contract en alle daarop toepasselijke wetgeving.

6.19. KLANTENSERVICE EN KLACHTEN:

Als u suggesties hebt voor onze diensten, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar customer@classrentacar.es Als u een klacht wilt indienen, hebben al onze kantoren officiële klachtenformulieren tot uw beschikking die u graag worden aangeboden.

6.20 TERUGGEVEN VAN DE BORG:
De borgsom wordt teruggegeven nadat het voertuig is nagekeken. In geval van schade door misbruik wordt het door de klant te betalen bedrag bepaald door middel van een gedetailleerde nota. De huurder geeft toestemming voor de vergoeding van dit bedrag uit de borgsom. Als het niet mogelijk is om de schade onmiddellijk te beoordelen, heeft het bedrijf 30 dagen de tijd om, indien van toepassing, het bedrag van de resterende aanbetaling terug te betalen, nadat de kosten van de reparatie zijn afgetrokken.

6.21 “NO-SHOW”- RESERVERINGEN:
Indien de klant niet aanwezig is op de plaats en het tijdstip die voor het begin van de dienst zijn overeengekomen, wordt dit beschouwd als een eenzijdige opzegging van het contract en de reservering door de klant, met een boete van 100% van de waarde van de gecontracteerde huurprijs. De no-show geeft het bedrijf de bevoegdheid om over het gereserveerde voertuig te beschikken, zonder dat de huurder recht heeft op enige vergoeding.

6.22. JURISDICTIE:

De huurcontracten vallen onder de Spaanse wetgeving die daarop van toepassing is. De partijen onderwerpen zich uitdrukkelijk aan de scheidsgerechten van transport, rechtbanken en gerechtshoven van Ibiza voor eventuele incidenten en vraagstukken die afgeleid worden van dit contract, behalve als deze betrekking hebben op consumentenrecht, waarbij de eigen regelgeving van deze wet van toepassing is.

6.23. INFORMATIE OVER DE BESCHERMING EN VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS:

Bekijk op de website, https://www.classrentacar.es/nl/privacybeleid/

6.24. TRACKERS

Om het voertuig te beschermen, in goede staat te houden en om misdaden op te sporen en te voorkomen, kan het bedrijf elektronische apparaten gebruiken die het mogelijk maken de status en werking van het voertuig te volgen en/of de bewegingen ervan te volgen. Deze informatie mag tijdens en na afloop van de huurperiode worden gebruikt met als enig doel het uitvoeren, controleren en naleven van deze huurovereenkomst.
Door deze Algemene Huurvoorwaarden te aanvaarden, verklaart de klant/huurder uitdrukkelijk dat hij/zij toestemming heeft verleend voor het gebruik van deze elektronische apparaten.

6.25. ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de accu van het gehuurde elektrische voertuig altijd voldoende opgeladen is.
In het geval dat er hulp nodig is als gevolg van een lege accu, neemt de klant alle gemaakte kosten (sleepdienst, verplaatsing chauffeur, enz.) op zich en wordt het voertuig alleen vervangen als er een beschikbaar is. Deze vervanging zal (indien mogelijk) plaatsvinden in onze kantoren. Mocht de overhandiging van het voertuig buiten onze kantoren plaatsvinden, dan wordt een toeslag van € 100 in rekening gebracht.
In het geval dat er geen vervangend voertuig beschikbaar is, zal de klant zo lang moeten wachten als nodig is om de accu volledig op te laden. De kosten en het risico van het vervoer naar onze kantoren zijn voor rekening van de klant.
Wanneer het voertuig wordt ingeleverd, moet de accu minimaal 20% opgeladen zijn. Anders wordt er € 50 in rekening gebracht.
Er zijn verschillende openbare oplaadpunten (zowel gratis als betaald) verspreid over het eiland. U kunt het netwerk van oplaadpunten bekijken op https://www.classrentacar.es.

7. AANVULLENDE BEPALING:

Het is de verantwoordelijk van de huurder om dit contract zorgvuldig te lezen. Eventuele twijfels of gebrek aan overeenstemming moet voor het accepteren en/of ondertekenen van het contract kenbaar worden gemaakt.
In geval van niet-naleving van een of meerdere van deze clausules, aanvaardt de huurder alle verantwoordelijkheid voor schade die een dergelijke niet-naleving kan veroorzaken bij zowel het bedrijf als derden.

BIJLAGE I: SPECIFIEKE HUUR- EN VERZEKERINGSVOORWAARDEN VOOR SOFTTOP JEEP WRANGLERS. GROEPEN L EN M

Als u een Jeep Wrangler huurt, opgenomen in de categorieën L en M, zijn de Algemene Huur- en Verzekeringsvoorwaarden van toepassing plus de volgende specifieke voorwaarden:

1. De klant moet de kap en structuur van de Jeep Wrangler die wordt gehuurd controleren en bevestigen dat deze in perfecte staat verkeert

2. De klant weet en accepteert dat:

• Eventuele schade of verlies van de kap of zijn structuur, of dit nu per ongeluk of opzettelijk gebeurt, door geen enkele verzekering wordt gedekt, waardoor de klant de volledige reparatiekosten voor zijn rekening neemt, of de vervangingskosten als reparatie niet mogelijk is.
• Door de bouw is het waarschijnlijk dat bij welk soort schade aan de metalen structuur een volledige vervanging vereist is vanwege het gebrek aan losse onderdelen. Schade aan de het doek is niet te repareren, waardoor er wordt overgegaan tot vervanging van het beschadigde en/of verloren onderdeel of de onderdelen.
• De kosten voor schade of verlies van de kap of componenten daarvan kunnen oplopen tot € 2.500 volgens de “Tarieven voor schade en verlies” die gepubliceerd staan op de website www.classrentacar.es
• Softtop Jeep Wranglers worden geleverd zonder zij- en achterruiten. Als u deze ramen wel wilt, moet u een extra borg voldoen (onafhankelijk van de afgesloten verzekering) van € 300 ter garantie van schade of verlies van deze armen.
3. De klant ontvangt van het bedrijf de bijbehorende instructies om het dak in of uit te klappen. In geval van twijfel nadat de verhuur is gestart, dient u naar het dichtstbijzijnde kantoor van het bedrijf te gaan, waar u hulp krijgt bij het uitvoeren van de handeling.

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN:
1. SOORTEN VERZEKERINGEN:

Het bedrijf biedt de huurder drie soorten verzekeringen aan: “Basic”, “Plus” en “Premium” (zie Tabel: Verzekeringengids en dekkingen). De huurprijs omvat het verzekeringsplan “Basic”.

• “BASIC”:

Inclusief een inzittendenverzekering onder de voorwaarden die zijn vastgelegd door de door het bedrijf ingeschakelde verzekeringsmaatschappij, en eigen risico voor schade en diefstal van het gehuurde voertuig.
Er is een borg vereist die gelijk is aan het eigen risico van de gecontracteerde categorie (zie Tabel: Verzekeringstarieven en eigen risico).

De huurder kan de dekkingskosten van deze verzekering verhogen door een van de volgende opties te contracteren:

• “PLUS”:

Groepen van A tot U en Y:
Stelt de huurder vrij van het betalen van schade aan de kentekenplaat, koplampen, bumpers, dak (behalve zonnedak).
Deze verzekering vereist een borg van € 200. (zie Tabel: Verzekeringstarieven en eigen risico).
Het bedrag van het eigen risico is € 0 voor vrijgestelde kosten in deze verzekering. De huurder moet de kosten voldoen van de schade die is aangericht aan de banden, wielen, wieldoppen, voorruiten en sloten.
De minimale leeftijd om deze verzekering af te sluiten is 23 jaar.

Groepen van V tot X:
Stelt de huurder vrij van betaling voor plaatschade, koplampen, bumpers, dak (behalve schuifdak).
Deze verzekering beperkt de borgsom tot € 4000 (zie tabel: Verzekeringstarieven en eigen risico).
De hoogte van het eigen risico is € 0 voor schade die in deze verzekering is vrijgesteld. De huurder is verantwoordelijk voor de kosten van schade aan banden, velgen, wieldoppen, ramen en sloten.
De minimumleeftijd om deze verzekering af te sluiten is 30 jaar.

• “PREMIUM”:

Groepen van A tot U en Y:
Stelt de huurder vrij van het betalen van de genoemde schade in de optionele verzekering “Plus” en van schade aan de banden, wielen, wieldoppen, voorruiten en sloten. Deze optie is tevens inclusief assistentie op de weg.
De hoogte van de borg is € 0, in het geval dat het bedrag is gepre-autoriseerd op uw creditcard. Als u geen creditcard hebt bij het uitvoeren van de pre-autorisatie, is het zal de hoogte van de borg € 200 bedragen (zie Tabel: Verzekeringstarieven en eigen risico).
Het bedrag van het eigen risico is € 0 voor vrijgestelde kosten in deze verzekering.
De minimale leeftijd om deze verzekering af te sluiten is 23 jaar.

Groepen van V tot X:
De huurder is niet verantwoordelijk voor het betalen van de schade vermeld in de optionele “Plus”-verzekering en van schade aan banden, wielen, wieldoppen, ramen en sloten. Deze optie omvat ook pechhulp.
Het bedrag van de aanbetaling is € 3000 en wordt in de vorm van borg op een creditcard in rekening gebracht.
De hoogte van het eigen risico is € 0 voor schade die in deze verzekering is vrijgesteld.
De minimumleeftijd om deze verzekering af te sluiten is 30 jaar.

2. SCHADE DIE DOOR GEEN ENKELE AFGESLOTEN VERZEKERING WORDT GEDEKT

A) Het verlies, stukgaan of diefstal van de sleutels of afstandsbediening
B) Schade aan de onderkant van het voertuig.
C) Schade aan de binnenkant van het voertuig.
D) Schade die is veroorzaakt door onjuist gebruik van de koppeling.
E) Het opnieuw opladen van de accu wegens nalatigheid van de klant
F) De administratiekosten die voortkomen uit schade aan of diefstal van het voertuig.
G) De administratiekosten voor boetes die voortkomen uit het inleidingsbesluit van een verkeersovertredingsprocedure tijdens de huur van het voortuig.
H) Ontbrekende onderdelen van het voertuig (bijvoorbeeld: de antenne, wieldoppen, borstels, tray, matten).
I) Kosten die voortkomen uit afgeven van extra sleutels, met als oorzaak: Verlies of breken van sleutels of het achterlaten daarvan in het afgesloten voertuig.
J) Schade die is ontstaan aan de kappen van cabrio’s.
K) Schade die voortkomt uit het vervangen van lekke banden in het geval dat het voertuig over een reserveband beschikt. De kosten voor het vervangen van een lekke band zijn € 50.

In de Tabel Bijlage II Tarieven voor schade en verlies bestaat er een relatie tussen alle schade en de kosten daarvan.

3. ONGELDIGVERKLARING VAN DE AFGESLOTEN VERZEKERING:

De verzekering zal ongeldig worden verklaart als de huurder de voorschriften die staan beschreven in bepaling 6.2 van de algemene huurvoorwaarden niet naleeft, waardoor deze verantwoordelijk is voor de totaliteit van de veroorzaakte schade aan het voertuig wegens een ongeval, diefstal, pech of verlies van onderdelen, evenals voor de dagen waarop dit voertuig niet gebruikt kan worden.
Dit kan tevens leiden tot het opheffen van het maximale geldbedrag voor het Eigen risico dat de huurder dient te voldoen voor de kosten van veroorzaakte schade aan het voertuig.

Bij een ongeval of diefstal van het voertuig zal het bedrijf het gehuurde voertuig niet vervangen.
Bij diefstal vervalt de dekking van de afgesloten verzekering indien de huurder de betreffende aangifte bij de politie en de autosleutels niet binnen 24 uur heeft overhandigd.
Bij een ongeval vervalt de dekking van de afgesloten verzekering als de huurder het bijbehorende schadeformulier niet kan overleggen.

BIJLAGE II: zie https://www.classrentacar.es/tarifas-generales.pdf

GELDIGHEID

Deze Algemene Huur- en Verzekeringsvoorwaarden zijn geldig vanaf: 25/03/2021.