ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

1. DEFINITIES

Het bedrijf: Class Rent a Car S.L wordt hierna aangeduid als “het bedrijf” in de Algemene huur- en verzekeringsvoorwaarden hieronder.

Voertuiggroepen: alle voertuigen van het bedrijf zijn ingedeeld in groepen. Deze groepen worden geïdentificeerd door middel van een letter tussen de letters A en Y, en kunnen een secundaire letter of nummer (subgroep) hebben die is gekoppeld aan de hoofdletter van de groep.

Categorieën: alle voertuiggroepen hebben een toegewezen categorie. Deze categorieën variëren van Categorie 1 tot Categorie 4. Elke categorie heeft een toegewezen bedragsbereik voor het vaststellen van de borgsom, verzekeringen, eigen risico en eventuele extra kosten, services of toevoegingen. Zie Bijlage II.

Eigen risico: het maximale bedrag dat de huurder moet betalen voor de kosten van schade aan het voertuig. Het eigen risico is een bedrag dat gedekt wordt door de Premiumverzekering.

Borgsom: het bedrag dat de huurder contant betaalt of het bedrag dat op zijn creditcard wordt belast. Dit is bedoeld om eventuele extra kosten voor de huur te dekken. In geval van contante betaling wordt het bedrag aan het einde van het contract terugbetaald na controle van het voertuig.

2. ESSENTIËLE VEREISTEN

2.1. MINIMUMLEEFTIJD EN ERVARING

• 21 jaar en 2 jaar ervaring (met toeslag voor bestuurders jonger dan 23 jaar) voor Categorie 1 – Groepen A tot B + Y (behalve AE)
• 23 jaar en 3 jaar ervaring voor Categorie 2 – Groepen BE tot J + AE
• 23 jaar en 5 jaar ervaring voor Categorie 3 – Groepen K tot T
• 30 jaar en 7 jaar ervaring voor Categorie 4 – Groepen U tot X

2.2. VERPLICHT

• Geldig paspoort/identiteitskaart en geldig rijbewijs bij het ophalen van het voertuig.
• Geldig rijbewijs om te rijden in Spanje:
• Rijbewijzen uit de volgende landen:
• Europese Unie landen.
• Europese Economische Ruimte landen: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
• Ook geldig zijn de volgende rijbewijzen:
• Bijlage 9 van het Verdrag van Genève en Bijlage 6 van het Verdrag van Wenen.
• Versie van de Bijlagen in het Spaans – Versie van de Bijlagen in het Engels.
• Ook worden nationale rijbewijzen van andere landen geaccepteerd die in het Spaans zijn opgesteld of vergezeld gaan van een officiële vertaling ervan.
• Internationale rijbewijzen.

3. BETAALMETHODEN

3.1. VOOR ONLINE RESERVERINGEN

Ons online reserveringssysteem accepteert betalingen met:

• VISA-kaarten
• MASTERCARD-kaarten
• AMERICAN EXPRESS-kaarten
• PAYPAL

LET OP: als u betaalt met een AMERICAN EXPRESS-kaart of PAYPAL, wordt er een toeslag van 5% op het totale bedrag in rekening gebracht.

3.2. OP KANTOOR OF VIA CENTRALE RESERVERINGEN

Kantoren accepteren betalingen met:

• Contant geld (in euro’s)
• VISA-kaarten
• MASTERCARD-kaarten
• AMERICAN EXPRESS-kaarten

LET OP: Als u betaalt met een AMERICAN EXPRESS-kaart, wordt er een toeslag van 5% op het totale bedrag in rekening gebracht.

3.3. WAARBORG

Een creditcard is vereist als garantie om de kosten van het contract te dekken, inclusief alle kosten na afloop van de huurovereenkomst. Zoals die worden vermeld in punt 6.11.

De betaalkaartinformatie (kaartnummer en vervaldatum) wordt gedurende 13 maanden na de effectieve betaling bewaard voor een creditcard. Het kan langer worden bewaard, altijd met uw uitdrukkelijke toestemming voor toekomstige betalingen. In elk geval, wanneer de betaalkaart verloopt, wordt de gerelateerde informatie verwijderd.
De kaarthouder van het creditcardnummer moet worden opgenomen als bestuurder in de huurovereenkomst, zoals uitgelegd in punt 5.1.

4. INFORMATIE OVER RESERVERINGEN

4.1. ONLINE RESERVERINGEN

• De websites van het bedrijf, gelieerde websites en gekoppelde reserveringsmotoren staan alleen reserveringen toe met een minimum van 24 uur voorafgaand aan de aflevering van het voertuig. Het is dus niet mogelijk om minder dan 24 uur van tevoren te reserveren.

Als de klant een reservering maakt met meer dan 24 uur voorafgaand, maar ons meldt dat hij het voertuig binnen minder dan 24 uur nodig heeft, zal worden gehandeld volgens sectie 4.5.

• De kortingen die worden aangeboden op websites of online reserveringsmotoren zijn alleen van toepassing op reserveringen die zijn gemaakt op de websites van het bedrijf. Ze zijn niet van toepassing op reserveringen die zijn gemaakt bij de Centrale Reservering, kantoren of gelieerde websites.
De kortingen zijn alleen van toepassing op de huurprijs van het voertuig, niet op extra’s.

Deze kortingen kunnen worden gewijzigd in timing en bedrag, verwijderd, en dit alles zonder voorafgaande kennisgeving.

• De huurprijzen van de voertuigen die worden aangeboden op de websites van het bedrijf kunnen in de tijd veranderen, afhankelijk van de beschikbaarheid van voertuigen, de vraag ernaar, en dit alles zonder voorafgaande kennisgeving.
• Het bedrag van een reeds gemaakte reservering zal nooit worden gewijzigd. Het totale bedrag van de reservering zal worden weergegeven in de bevestiging ervan.

4.2. GARANTIE VOOR GERESERVEERD VOERTUIG

Het bedrijf garandeert alleen het gereserveerde model voor die voertuigen die zijn aangegeven als “gegarandeerd model”. Als het voertuig dat u reserveert niet wordt aangeduid als Gegarandeerd model (het zal worden aangegeven als: “of vergelijkbaar”), kan het geselecteerde model aan u worden geleverd, een binnen dezelfde groep en met vergelijkbare voorzieningen, of een voertuig uit een hogere groep. Als door overmacht de gereserveerde groep of het gereserveerde model niet kan worden geleverd, worden alternatieven aangeboden uit een hogere groep, zonder extra kosten voor de klant.

4.3. ANNULERINGEN VAN RESERVERINGEN MET MEER DAN 48 UUR VOORAFGAAND

– Indien de annulering plaatsvindt met meer dan 48 uur voorafgaand aan de geplande datum en tijd in de reservering, zal een tegoedbon worden uitgegeven voor het volledige bedrag van de reservering of zal het betaalde bedrag worden terugbetaald, naar keuze van de klant.
MET MINDER DAN 48 UUR VOORAFGAAND
– Indien de annulering plaatsvindt met minder dan 48 uur voorafgaand aan de geplande datum en tijd in de reservering, vervalt het volledige betaalde bedrag, ongeacht de reden voor annulering.

BELANGRIJK: Annulering van een reservering moet schriftelijk worden aangevraagd naar het e-mailadres reservas@classrentacar.es; dit is de enige geldige manier.
Indien de klant de huurovereenkomst wil annuleren zonder de volledige duur ervan te hebben bereikt, is het bedrijf niet verplicht het bedrag terug te betalen voor de resterende tijd tot het einde van de huurperiode

4.4. WIJZIGINGEN IN RESERVERINGEN

Het wijzigen van enige gegevens van de reservering brengt administratiekosten van 12€ met zich mee.

Het bedrag van een reeds gemaakte reservering zal nooit worden gewijzigd. Indien door een wijziging de huurprijs stijgt, dient de klant het prijsverschil plus de administratiekosten te betalen.

BELANGRIJK: een wijziging van een reservering moet schriftelijk worden aangevraagd naar het e-mailadres reservas@classrentacar.es; dit is de enige geldige manier.

4.5. FOUTEN VAN DE KLANT BIJ HET MAKEN VAN EEN RESERVERING

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het terugbetalen van enig bedrag als de klant onjuiste gegevens invoert bij de reservering, zoals ophaal- en/of inleverpunt, ophaal- en/of inleverdata, gereserveerde voertuiggroep, extra’s…

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om reserveringen met verkeerd ingevoerde gegevens te wijzigen. Deze kunnen altijd worden gewijzigd, mits het voertuig en/of extra’s beschikbaar zijn.
Dergelijke wijzigingen zullen worden behandeld volgens sectie 4.4.

De klant kan ook de reservering annuleren, volgens de voorwaarden in sectie 4.3.

5. BEPALINGEN VAN DE HUUROVEREENKOMST

5.1. PREAMBULE

De Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op de persoon die de huurovereenkomst ondertekent en die als borg voor het voertuig de bijbehorende creditcard van de kaarthouder of een geldbedrag (zoals bepaald volgens het gecontracteerde model, zie Bijlage II Tabel: Verzekerings- en eigen risicotarieven). De persoon die de huurovereenkomst ondertekent (ongeacht of deze als bestuurder van het gehuurde voertuig staat vermeld) en eventuele andere bestuurders die uitdrukkelijk in de huurovereenkomst zijn vermeld en dus gemachtigd zijn om het voertuig te besturen, zijn verantwoordelijk voor alle kosten die voortvloeien uit de huurovereenkomst.

Alle personen die in de huurovereenkomst zijn vermeld, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van elk bedrag dat voortvloeit uit de overeenkomst.

Indien de reservering is gemaakt en vooraf is betaald door een andere persoon dan de hoofdbestuurder, moet deze persoon verplicht in de huurovereenkomst worden vermeld als extra bestuurder, om de juridische binding met het bedrijf te bevestigen.

5.2. VOERTUIG

De huurder ontvangt het voertuig dat is gespecificeerd in de huurovereenkomst in perfect werkende staat, met alle benodigde documenten, banden, gereedschappen en accessoires, evenals in algemeen goede staat aan de buitenkant en schoon. De huurder is verantwoordelijk voor schade aan het voertuig (die niet is gespecificeerd op het inspectieformulier dat samen met de huurovereenkomst wordt verstrekt), evenals voor diefstal of verlies ervan.

Hij verbindt zich er ook toe:
A) De algemene staat van het voertuig met de grootst mogelijke zorg te behouden zonder enige vorm van fraudeleuze manipulatie van enig onderdeel daarvan uit te voeren.
B) Te allen tijde en op alle plaatsen de geldende verkeersregels en alle wettelijke voorschriften inzake verkeer, transport en verkeersveiligheid na te leven.
C) Niet toestaan dat het voertuig wordt bestuurd door niet-geautoriseerde personen volgens deze overeenkomst.
D) Geen personen of goederen te vervoeren wanneer dit expliciet of impliciet de onderverhuur van het voertuig of de schending van de wettelijke voorschriften met betrekking tot gewicht, hoogte, hoeveelheid, volume en aard van de lading inhoudt.
E) Het voertuig niet buiten het eiland Ibiza te besturen (zelfs niet op Formentera), tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf vooraf is verkregen
F) Niet rijden onder fysieke en/of psychische omstandigheden veroorzaakt door het gebruik van alcohol, drugs of verdovende middelen, evenals door vermoeidheid of verzwakkende ziekte.
Indien bij het ophalen van het voertuig door de medewerker wordt vermoed dat de klant zich in een fysiek en/of mentaal mindere toestand bevindt als gevolg van het gebruik van alcohol, drugs of verdovende middelen, behoudt het bedrijf zich het recht voor om het gereserveerde voertuig niet af te leveren en ontvangt de klant geen compensatie.
G) Het voertuig niet gebruiken om andere voertuigen te duwen of te slepen, noch deel te nemen aan races, wedstrijden of competities van welke aard dan ook.
H) Niet rijden op onverharde wegen of wegen die niet geschikt zijn voor verkeer en schade of defecten kunnen veroorzaken aan de onderzijde van de carrosserie.
I) In het bezit zijn van het vereiste rijbewijs, geldig en met de vereiste leeftijd en ervaring volgens punt 2.1. Class Rent a Car S.L. behoudt zich in alle gevallen het recht van toelating voor.
J) Het voertuig afsluiten, parkeren op een geschikte, veilige plaats met de handrem ingeschakeld wanneer het niet in gebruik is.
K) De verplichte bevestigingsmiddelen gebruiken voor het vervoer van personen met een lengte gelijk aan of kleiner dan 135 cm. Het bedrijf zal in geen geval de installatie en/of plaatsing van genoemd veiligheidsapparaat uitvoeren.
L) Niet nalatig handelen, waarbij nalatigheid wordt opgevat als het ontbreken van zorg, toewijding en zorgvuldigheid, met name met betrekking tot het naleven van het bewaren, beschermen en zorgen voor de goede staat van het voertuig.

Het niet nakomen van een van de verplichtingen zoals beschreven in deze clausule kan de aangegane dekkingen beperken of annuleren, waarbij het bedrijf de huurder kan verplichten tot volledige vergoeding van de schade aan het voertuig (zie Algemene Verzekeringsvoorwaarden).

Ook zal de limiet van het maximale bedrag, het eigen risico, dat de huurder moet betalen voor de kosten van schade aan het voertuig, worden geannuleerd.

Bij ernstige nalatigheid van de klant behoudt het bedrijf zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden en het voertuig buiten werking te stellen of in beslag te nemen.

5.3. VERZEKERINGEN EN BESCHERMINGEN

Raadpleeg de bijgevoegde Algemene Verzekeringsvoorwaarden bij dit document.

5.4. REPARATIES

De huurder meldt aan het bedrijf elke schade die het voertuig oploopt. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het bedrag van de reparatie uitgevoerd door personen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, noch is het verantwoordelijk voor enige overeenkomst tussen de huurder en een persoon buiten het bedrijf. In geval van een defect heeft het bedrijf vanwege technische redenen een minimumtijd nodig om het probleem op te lossen, die wordt geschat op 4 uur vanaf het moment dat het probleem bekend is. De huurder moet zich naar een kantoor van het bedrijf begeven om elke 1000 km vloeistofniveaus te controleren en indien nodig bij te vullen.

5.5. ONGEVALLEN

De huurder verbindt zich ertoe om elk ongeval onmiddellijk aan het bedrijf te melden en onmiddellijk alle relevante kennisgevingen over dat ongeval over te brengen, en volledige medewerking te verlenen aan de verhuurder en de verzekeringsmaatschappij bij het onderzoek en de verdediging van enige claim en procedure. In geval van een ongeval verbindt de huurder zich ertoe:

• Geen schuld toe te geven of de verantwoordelijkheid voor het feit vooraf te beoordelen.
• Volledige gegevens van de tegenpartij en alle omstandigheden rond het ongeval te verkrijgen, door het schadeformulier correct in te vullen. Indien het schadeformulier niet wordt ingevuld, wordt een extra vergoeding van 90€ in rekening gebracht.
• Onmiddellijk de autoriteiten op de hoogte te stellen als er schuld is van de tegenpartij.
• Naar het dichtstbijzijnde kantoor te gaan met de beschadigde auto binnen een maximum van 4 uur voor het opstellen van het relevante rapport.
• Het voertuig niet te verlaten tot de aankomst van de autoriteiten (politie of Guardia Civil) of een vertegenwoordiger van het bedrijf
• In geval van ernstige schade, foto’s van het ongeval en alle elementen die nodig zijn voor de opheldering ervan aan te leveren. Onder ernstige schade wordt verstaan die schade die groter is dan 3 cm in lengte en/of breedte; met uitzondering van perforaties in het plaatwerk of externe elementen die altijd als ernstige schade worden beschouwd.
• Bij niet-naleving van de bovengenoemde punten van deze sectie, is de huurder aansprakelijk voor alle schade aan het voertuig ongeacht de verzekeringsdekkingen die zijn afgesloten. Zoals aangegeven in punt 3 van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden
• In geval van diefstal, verlies van het voertuig of een ongeval, moet de huurder een aan de politie of de Guardia Civil gerichte verklaring indienen, vergezeld van een kopie van zijn rijbewijs en een kopie van de huurovereenkomst. Zodra het politierapport is verkregen, moet de huurder het aan het bedrijf overhandigen. Indien de huurder dit verzuimt, wordt hij verantwoordelijk gehouden voor alle kosten en schade.

In het geval van een ongeval wordt de overeenkomst geannuleerd en worden alle betalingen van de huurder van rechtswege en zonder dat een voorafgaande kennisgeving vereist is aan het bedrijf.

5.6. TERUGGAVE VAN HET VOERTUIG

Het voertuig moet worden teruggebracht op de plaats, datum en tijd zoals vermeld in het contract en in dezelfde staat als waarin het door het bedrijf is afgeleverd, met al zijn documenten, banden, gereedschap, sleutels en accessoires. Elke wijziging in de overeengekomen retourvoorwaarden kan leiden tot extra kosten voor de huurder. Er is een marge van 30 minuten vertraging bij het terugbrengen ten opzichte van het afgesproken tijdstip; anders wordt de klant de geldende tarief in rekening gebracht voor extra dagen plus een boete van 25%.

De berekening van het uiteindelijke huurbedrag wordt gemaakt nadat het voertuig is teruggebracht en de boete zoals vastgesteld in de vorige paragraaf is toegepast.

Als het voertuig wordt teruggebracht voordat de afgesproken huurperiode is verstreken, heeft de huurder geen recht op terugbetaling van enig bedrag met betrekking tot de huur- en/of verzekeringskosten van het contract.

5.7. MINIMALE HUURPERIODE

Van elk moment van de dag tot 20:00 uur op dezelfde dag.

5.8. BESTUURDERSWIJZIGING

Als u tijdens de looptijd van het contract een wijziging van bestuurder wenst, dient u zich te wenden tot het dichtstbijzijnde kantoor om de desbetreffende procedure uit te voeren.

Dit proces omvat de beëindiging van het vorige contract en de uitgifte van een nieuw contract. Bestuurderswijzigingen worden in geen geval telefonisch en/of per e-mail uitgevoerd. Het is absoluut noodzakelijk om de bovenstaande procedure uit te voeren bij een van onze kantoren.

5.9. VERLENGING VAN HET HUURCONTRACT

Als u de huurperiode zoals vermeld in het contract wilt verlengen, dient u de volgende stappen te volgen:
• Ga naar het dichtstbijzijnde kantoor minstens 24 uur voor het verstrijken van het initiële huurcontract. Het personeel zal controleren of het voertuig beschikbaar is voor de nieuwe data.
• Voer een inspectie van het voertuig uit samen met een medewerker van het bedrijf.
• Betaal de huur en eventuele extra kosten.
• Onderteken een nieuw huurcontract of een bijlage bij het oorspronkelijke contract.
Indien niet wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden en het voertuig niet op de afgesproken datum en tijd wordt teruggebracht, wordt de klant de geldende tarief in rekening gebracht voor extra dagen plus een boete van 25%.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een verlengingsverzoek om operationele redenen af te wijzen.

Verlengingen worden in geen geval telefonisch en/of per e-mail verwerkt. Het is absoluut noodzakelijk om de bovenstaande procedure uit te voeren bij een van onze kantoren.

5.10. BRANDSTOFBELEID

Volle tank:
Het voertuig wordt aan de klant geleverd met een minimum aan brandstof en de huurder verbindt zich ertoe het met dezelfde hoeveelheid terug te brengen. Indien dit niet het geval is, worden de ontbrekende kosten plus € 18 aan tankkosten in rekening gebracht.

Als het voertuig wordt teruggebracht met meer brandstof dan bij vertrek, kan de klant het resterende bedrag aan brandstof terugvorderen door het bijbehorende tankbon/factuur te overleggen, die eigendom blijft van het bedrijf.

Brandstof wordt in geen geval geretourneerd zonder overlegging van de eerder genoemde bon.

Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om het voertuig te tanken met de juiste brandstof. Alle kosten of reparaties (slepen, vervanging van filters of andere onderdelen, stilstand van het voertuig, boetes, etc.) als gevolg van het gebruik van verkeerde brandstof zijn voor rekening van de huurder.

5.11. BOETES EN VERKEERSOVERTREDINGEN

Bij een boete wordt de huurder € 45 in rekening gebracht voor administratiekosten. Dit bedrag dekt niet de betaling van de boete zelf. De betaling van boetes en administratiekosten is niet inbegrepen in enige van de verzekeringsdekkingen die kunnen worden afgesloten. Indien de autoriteiten het voertuig in beslag nemen vanwege een handeling of nalatigheid van de huurder, ongeacht de oorzaak, is deze verantwoordelijk en zal hij Class Rent a Car vergoeden voor alle kosten (slepen, bewaring, boetes…) en gederfde winst (volgens het geldende tarief op dat moment) die hierdoor zijn ontstaan.

5.12. EXTRA KOSTEN

De huurder machtigt uitdrukkelijk het bedrijf om kosten in rekening te brengen op de verstrekte creditcard voor kosten die voortvloeien uit het contract en vervolgens de klant het bewijs te sturen, indien er een bedrag moet worden betaald op basis van de algemene voorwaarden van het contract.
Zoals:
• Het openstaande bedrag dat nog moet worden betaald bovenop het eerder overeengekomen bedrag.
• Schade aan het voertuig, zelfs nadat het contract is afgesloten, omdat er schade is geconstateerd tijdens het klaarmaken van het voertuig voor de volgende verhuur.
• Extra schoonmaakkosten als gevolg van extreem vuil bij het inleveren van het voertuig.
• Vertraging bij het inleveren van het voertuig of verlengingen van het huurcontract zonder de in clausule 5.8 vastgestelde procedure te volgen.
• Administratieve boetes.
• Administratiekosten.
• Aansprakelijkheden voor schade.
• Elk ander bedrag dat voortvloeit uit nalatig gedrag van de huurder.

5.13. EXTRA DIENSTEN EN EXTRA’S

De huurder kan de volgende diensten en/of extra’s extra bijboeken:
• Babyzitje (Maxi-Cosi)
• Kinderzitje
• Zitverhoger
• Buiten kantooruren afleveren
• Buiten kantooruren retourneren
• Afleveren in villa
• Retourneren in villa
• Afleveren buiten kantooruren (Ibiza Airport en Port)
• Retourneren buiten kantooruren (Ibiza Airport en Port)
• Tweede helm
• Extra bestuurder
• Bestuurder onder de 23 jaar
• Snelle terugkeer (Ibiza Airport)
• PLUS verzekering
• PREMIUM verzekering
(zie Bijlage II Tabel: Tarieven voor extra diensten en extra’s).
Voor veiligheidsredenen zal het bedrijf geen babyzitjes (Maxi-Cosi) of kinderzitjes installeren. De klant is verantwoordelijk voor het plaatsen van de stoelen in het voertuig.

WEGENHULP
Klanten die de “Premium” verzekering hebben afgesloten, hebben de prijs van de weghulp inbegrepen in de prijs. Deze service wordt in rekening gebracht aan de huurder in de volgende gevallen:
• Fout, nalatigheid of verkeerd gebruik van het voertuig door de huurder.
• Verlies van sleutels, breuk, vochtigheid of achterlating ervan in het afgesloten voertuig.
• Gebrek aan brandstof of het tanken van ongeschikte brandstof.
• Redding van voertuigen op plaatsen of wegen die niet geschikt zijn om op te rijden of niet verhard zijn.
• Lege batterij (bij nalatigheid van de huurder).
Klanten die de “Premium” verzekering niet hebben afgesloten, betalen alle kosten die zijn gemaakt (behalve schade die aan het bedrijf kan worden toegeschreven).

5.14. IDENTIFICATIE VAN HET VOERTUIG

De huurder moet de identificatiestickers en de sleutelhanger van het bedrijf in het gehuurde voertuig bewaren om geïdentificeerd te kunnen worden. Het verwijderen van deze elementen leidt tot een toeslag van € 25 voor herstel.

5.15. PERSOONLIJKE VOORWERPEN

De huurder moet het voertuig leegmaken van persoonlijke spullen bij het einde van het huurcontract. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor enig achtergelaten voorwerp in het voertuig. Desalniettemin kan elk voorwerp dat in het voertuig wordt gevonden aan de huurder worden teruggestuurd, waarbij de transportkosten voor zijn rekening zijn.

5.16. PRIJZEN EN TARIEVEN

De prijzen van het contract worden aangepast aan het geldende algemene tarief dat voor iedereen beschikbaar is gesteld in de vestigingen van het bedrijf, waarvan de inhoud de huurder uitdrukkelijk verklaart te kennen vóór het ondertekenen van het huurcontract. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s.

5.17. SOLIDAIRE AANSPRAKELIJKHEID

Alle huurders en/of extra bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die de huurder in het contract heeft aanvaard en voor alle van toepassing zijnde wetgeving.

5.18. KLANTENSERVICE EN KLACHTEN

Indien u suggesties heeft over onze diensten, kunt u dit doen via e-mail naar het adres customer@classrentacar.es. Als u een klacht wilt indienen, hebben al onze kantoren officiële klachtenformulieren die u graag worden verstrekt.

5.19. TERUGGAVE VAN DE BORG

De borg wordt terugbetaald na inspectie van het voertuig, waarbij in geval van schade als gevolg van verkeerd gebruik een gedetailleerde nota wordt opgesteld waarin het bedrag dat de klant moet betalen wordt vastgesteld; waarbij de huurder ermee instemt dit bedrag te compenseren met de gestorte borg. Indien een onmiddellijke beoordeling van de schade niet mogelijk is, heeft het bedrijf 30 dagen de tijd om het eventuele resterende bedrag van de borg terug te betalen, nadat de kosten van de reparatie zijn afgetrokken.

5.20. “NO SHOW” RESERVERINGEN

Het niet verschijnen van de klant op de afgesproken plaats en tijd voor het begin van de service wordt beschouwd als een eenzijdige beëindiging van het contract en de reservering door de klant, met een boete van 100% van de waarde van de geboekte huur. Dit niet verschijnen geeft het bedrijf het recht om over het gereserveerde voertuig te beschikken, waarbij de huurder geen recht heeft op enige compensatie.

5.21. RECHTSGEBIED

Huurcontracten worden beheerst door alle van toepassing zijnde Spaanse wetgeving. Partijen onderwerpen zich uitdrukkelijk aan de arbitragecommissies voor vervoer, rechtbanken en tribunalen van Ibiza, voor alle incidenten en kwesties die voortvloeien uit dit contract, met uitzondering van die welke betrekking hebben op consumentenzaken, waarbij het rechtsgebied zoals vastgesteld in de betreffende regelgeving van toepassing is.

5.22. INFORMATIE OVER DE BESCHERMING EN BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Zie op de website https://www.classrentacar.es/politica-de-privacidad/

5.23. VOLGAPPARATEN

Om het voertuig te behouden en te beschermen en om misdrijven te detecteren en te voorkomen, kan het bedrijf elektronische apparaten gebruiken om de status en werking van het voertuig te monitoren en/of de bewegingen ervan te volgen. Deze informatie kan worden gebruikt tijdens en na afloop van de huurperiode, uitsluitend met als doel de uitvoering, controle en naleving van het huidige huurcontract te waarborgen.

Door deze Algemene Verhuur- en Verzekeringsvoorwaarden te accepteren, verklaart de klant/huurder uitdrukkelijk zijn expliciete toestemming te hebben gegeven voor het gebruik van dergelijke elektronische apparaten.

5.24. ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te allen tijde de juiste en voldoende lading van de batterij van het gehuurde elektrische voertuig te handhaven.

In geval van assistentie bij een lege batterij, zal de klant alle gemaakte kosten dragen (sleepkosten, verplaatsingskosten van personeel, enz.) en zal alleen tot vervanging van het voertuig worden overgegaan indien beschikbaarheid bestaat. Deze vervanging (indien mogelijk) zal worden uitgevoerd op onze kantoren, met een extra vergoeding van € 100 voor de levering van het voertuig buiten onze kantoren.

Indien er geen voertuigen beschikbaar zijn voor de wisseling, moet de klant wachten tot de batterij volledig is opgeladen. Het is voor eigen risico en rekening van de klant om naar onze kantoren te reizen.

Bij de terugkeer van het voertuig moet dit minimaal 20% batterij hebben. Zo niet, dan wordt er € 50 in rekening gebracht.
Er zijn verschillende openbare oplaadpunten (zowel gratis als betaald) verspreid over het hele eiland. U kunt het netwerk van oplaadpunten bekijken op het webadres https://www.classrentacar.es.

6. AANVULLENDE BEPALING

Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om dit contract grondig te lezen. Eventuele vragen of bezwaren moeten worden gemeld voordat het contract wordt aanvaard en/of ondertekend.

In geval van schending van een van deze clausules neemt de huurder alle verantwoordelijkheid op zich voor eventuele schade en verliezen die voortvloeien uit deze schending, zowel aan het bedrijf als aan derden.

BIJLAGE I: SPECIFIEKE HUUR- EN VERZEKERINGSVOORWAARDEN VOOR JEEP WRANGLER-VOERTUIGEN MET EEN SOFTTOP. GROEPEN L EN M
In gevallen waarin een Jeep Wrangler wordt gehuurd, opgenomen in de categorieën L en M, zijn de algemene huur- en verzekeringsvoorwaarden van toepassing, samen met de volgende specifieke voorwaarden:

1. De klant moet de staat van de softtop en de structuur van de gehuurde Jeep Wrangler controleren en bevestigen dat deze in perfecte staat van onderhoud en werking verkeren.

2. De klant is zich ervan bewust en aanvaardt dat:
• Elke schade aan of verlies van de softtop of zijn structuur, of dit nu per ongeluk of opzettelijk is, niet is gedekt door welke verzekering dan ook; daarom moet de klant de volledige kosten betalen voor reparatie of vervanging (indien reparatie niet mogelijk is).
• Door zijn configuratie kan elke schade aan de metalen structuur waarschijnlijk resulteren in volledige vervanging, gezien het ontbreken van losse onderdelen. Schade aan de softtop is niet te herstellen, dus de beschadigde en/of verloren onderdelen moeten worden vervangen.
• De kosten voor schade aan of verlies van de softtop of zijn componenten kunnen oplopen tot € 2.500 volgens de “Tarieven voor schade en verliezen” gepubliceerd op de website www.classrentacar.es.
• Jeep Wrangler-voertuigen met een softtop worden geleverd zonder zij- en achterramen. Als deze worden gevraagd, moet een extra borgsom (los van de afgesloten verzekering) van € 300 worden betaald voor schade of verlies aan deze onderdelen.

3. De klant ontvangt van het bedrijf de nodige instructies voor het openen en sluiten van de softtop. Bij twijfel na aanvang van de huurperiode moet de klant zich tot het dichtstbijzijnde kantoor van het bedrijf wenden, waar hulp wordt geboden bij de bediening.

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN

1. VERZEKERINGSTYPEN

Het bedrijf biedt de huurder drie soorten verzekeringen aan: “Basis”, “Plus” en “Premium” (zie Bijlage II Tabel: Verzekerings- en dekkingsgids). De “Basis” verzekering is bij de huurprijs inbegrepen.

• “BASIS”
Inclusief een inzittendenverzekering onder de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij die is afgesloten door het bedrijf, en een eigen risico voor schade en diefstal van het gehuurde voertuig.
Er is een borgsom vereist ter hoogte van het eigen risico van de geboekte groep (zie Bijlage II Tabel: Verzekerings- en eigen risicotarieven).
De huurder kan de dekking van deze verzekering uitbreiden door een van de volgende opties te kiezen:

• “PLUS”
Categorie 1 – Groepen van A tot B + Y (behalve AE)
Categorie 2 – Groepen van BE tot J + AE
Categorie 3 – Groepen van K tot T

Vrijwaart de huurder van de kosten voor schade aan carrosserie, koplampen, bumpers, dak (behalve zonnedak).

De borgsom bedraagt € 300, als een creditcard als garantie wordt verstrekt. Als er geen creditcard beschikbaar is, bedraagt de borgsom € 600 in contanten. (zie Bijlage II Tabel: Verzekerings- en eigen risicotarieven).

Het eigen risico voor de gedekte schade in deze verzekering is € 0. De huurder moet echter de kosten betalen voor schade aan banden, velgen, wieldoppen, ruiten en sloten.
De minimale leeftijd om deze verzekering af te sluiten is 23 jaar.

Categorie 4 – Groepen van U tot X
Vrijwaart de huurder van de kosten voor schade aan carrosserie, koplampen, bumpers, dak (behalve zonnedak).
Deze verzekering beperkt de borgsom tot € 3.000. (zie Bijlage II Tabel: Verzekerings- en eigen risicotarieven).
Het eigen risico voor de gedekte schade in deze verzekering is € 0. De huurder moet echter de kosten betalen voor schade aan banden, velgen, wieldoppen, ruiten en sloten.
De minimale leeftijd om deze verzekering af te sluiten is 30 jaar.

• “PREMIUM”
Categorie 1 – Groepen van A tot B + Y (behalve AE)
Categorie 2 – Groepen van BE tot J + AE
Categorie 3 – Groepen van K tot T
Vrijwaart de huurder van de kosten zoals genoemd in de optionele “Plus” verzekering, evenals schade aan banden, velgen, wieldoppen, ruiten en sloten. In deze optie is ook pechhulp inbegrepen.
De borgsom bedraagt € 100, als een creditcard als garantie wordt verstrekt. Als er geen creditcard beschikbaar is, bedraagt de borgsom € 300 in contanten. (zie Bijlage II Tabel: Verzekerings- en eigen risicotarieven).
Het eigen risico voor de gedekte schade in deze verzekering is € 0.
De minimale leeftijd om deze verzekering af te sluiten is 23 jaar.

Categorie 4 – Groepen van U tot X
Vrijwaart de huurder van de kosten zoals genoemd in de optionele “Plus” ver

zekering, evenals schade aan banden, velgen, wieldoppen, ruiten en sloten. In deze optie is ook pechhulp inbegrepen.
De borgsom bedraagt € 1.500, als garantie op een creditcard.
Het eigen risico voor de gedekte schade in deze verzekering is € 0.
De minimale leeftijd om deze verzekering af te sluiten is 30 jaar.

2. SCHADES NIET GEDENKT DOOR ENIGE AFGESLOTEN VERZEKERING

A) Verlies, breuk, bevochtiging, diefstal van sleutels of afstandsbedieningen.
B) Schade aan de onderkant van het voertuig.
C) Schade aan het interieur van het voertuig.
D) Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van de koppeling.
E) Het opladen van de batterij door nalatigheid van de klant.
F) Administratieve kosten (beheer) als gevolg van schade of diefstal van het voertuig.
G) Kosten voor boetes, voortvloeiend uit het starten van een verkeersboeteprocedure tijdens de huurperiode van het voertuig.
H) Ontbrekende onderdelen van het voertuig (bijvoorbeeld antenne, wieldoppen, ruitenwissers, lade, matten).
I) Kosten voor het verstrekken van dubbele sleutels, als gevolg van: verlies van sleutels, breuk of achterlaten ervan in het afgesloten voertuig.
J) Schade aan softtops van cabriolets.
K) Kosten voor het vervangen van lekke banden indien het voertuig een reservewiel heeft. De vervangingskosten voor een band bedragen € 50.
In de Tabel, Bijlage II Tarief van schade en verliezen, is een lijst te vinden van alle schades en hun economische kosten.

“3. ONGELDIGMAKING VAN DE AFGESLOTEN VERZEKERING”

In elk geval wordt de verzekering ongeldig verklaard wanneer de huurder niet voldoet aan een van de gevallen genoemd in clausules 5.2 en 5.5 van de algemene huurvoorwaarden, waarbij de huurder verantwoordelijk is voor alle schade veroorzaakt aan het voertuig door een ongeval, diefstal, defect, verlies of verlies van onderdelen, evenals de dagen van stilstand van het voertuig.

Ook komt het maximumbedrag, het eigen risico, dat de huurder moet betalen voor de kosten van schade aan het voertuig, te vervallen.

In geval van een ongeval of diefstal van het voertuig, is het bedrijf niet verplicht om het gehuurde voertuig te vervangen.
In geval van diefstal zijn de dekkingen van de afgesloten verzekering niet van toepassing als de huurder niet binnen 24 uur de bijbehorende aangifte doet en de sleutels van het voertuig overlegt.

In geval van een ongeval zijn de dekkingen van de afgesloten verzekering niet van toepassing als de huurder niet het bijbehorende ongevalrapport overlegt.
BIJLAGE II: Zie https://www.classrentacar.es/tarifas-generales.pdf

GELDIGHEID

Deze Algemene Huur- en Verzekeringsvoorwaarden zijn geldig vanaf: 01/04/2022