Wettelijke kennisgeving

WET OP DE DIENSTEN VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (LSSI)

CLASS RENT A CAR SL, verantwoordelijk voor de website, hierna VERANTWOORDELIJKE genoemd, stelt dit document beschikbaar aan de gebruikers, met als doel te voldoen aan de verplichtingen zoals uiteengezet in de Wet 34/2002 van 11 juli, inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), BOE N.º 166, en om alle gebruikers van de website te informeren over de gebruiksvoorwaarden.

Iedereen die deze website bezoekt, aanvaardt de rol van gebruiker en verbindt zich ertoe de hierin uiteengezette bepalingen strikt na te leven, evenals elke andere wettelijke bepaling die van toepassing is.

CLASS RENT A CAR SL behoudt zich het recht voor om alle informatie op de website te wijzigen, zonder verplicht te zijn dit vooraf aan te kondigen of gebruikers van dergelijke verplichtingen op de hoogte te stellen, waarbij publicatie op de website van CLASS RENT A CAR SL als voldoende wordt beschouwd.

 

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

Domeinnaam: classrentacar.es

Handelsnaam: CLASS BUSINESS GROUP Bedrijfsnaam: CLASS RENT A CAR SL BTW-nummer: B16588261

Adres: Avenida Cala Llonga, s/n, Edif. Ibiza, Local 1 7849 Santa Eulalia del Rio Balearen

Telefoon: 971196285

E-mail: lopd@classbusinessgroup.com

Deel 336, Boek 334, Blad 66, Sectie IB15636, Inschrijving 2

 

2. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

De website, inclusief maar niet beperkt tot de programmering, vormgeving, samenstelling en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo’s, tekst en/of afbeeldingen, zijn eigendom van de VERANTWOORDELIJKE of, indien van toepassing, deze heeft een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. Alle inhoud van de website is adequaat beschermd door de wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendom en is geregistreerd in de desbetreffende openbare registers.

Ongeacht het doel waarvoor ze zijn bestemd, vereist de volledige of gedeeltelijke reproductie, gebruik, exploitatie, distributie en commercialisering altijd voorafgaande schriftelijke toestemming van de VERANTWOORDELIJKE. Elk ongeautoriseerd gebruik wordt beschouwd als een ernstige schending van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

Ontwerpen, logo’s, tekst en/of afbeeldingen die niet toebehoren aan de VERANTWOORDELIJKE en die op de website kunnen verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren, die verantwoordelijk zijn voor eventuele geschillen met betrekking tot deze. De VERANTWOORDELIJKE staat uitdrukkelijk toe dat derden rechtstreeks kunnen linken naar specifieke inhoud op de website en in alle gevallen naar de hoofdwebsite van classrentacar.es kunnen linken.

De VERANTWOORDELIJKE erkent de respectieve intellectuele en industriële eigendomsrechten van de eigenaars, waarbij hun vermelding op de website niet impliceert dat er enige rechten of verantwoordelijkheden bestaan met betrekking tot hen, noch een goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door de VERANTWOORDELIJKE.

Om opmerkingen te maken over mogelijke schendingen van intellectuele of industriële eigendomsrechten, evenals over enige inhoud van de website, kunt u dit doen via e-mail naar lopd@classbusinessgroup.com.

 

3. VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De VERANTWOORDELIJKE is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit de informatie die op zijn website wordt gepubliceerd, tenzij hij daadwerkelijk op de hoogte is van manipulatie van deze informatie door een derde partij die geen deel uitmaakt van de VERANTWOORDELIJKE, of als hij met zorg heeft gehandeld om de gegevens te verwijderen of ontoegankelijk te maken.

Gebruik van Cookies

Deze website kan technische cookies (kleine informatiebestanden die de server naar de computer van de gebruiker stuurt wanneer deze de pagina bezoekt) gebruiken om bepaalde functies uit te voeren die worden beschouwd als essentieel voor de juiste werking en weergave van de site. De gebruikte cookies hebben altijd een tijdelijk karakter, met als enig doel de navigatie efficiënter te maken, en verdwijnen aan het einde van de gebruikerssessie. In geen geval verstrekken deze cookies op zichzelf persoonsgegevens en ze worden niet gebruikt om dergelijke gegevens te verzamelen.

Door het gebruik van cookies kan de server waarop de website zich bevindt, ook de browser herkennen die door de gebruiker wordt gebruikt, zodat de navigatie gemakkelijker wordt, waardoor bijvoorbeeld geregistreerde gebruikers toegang krijgen tot gebieden, diensten, promoties of wedstrijden die exclusief voor hen zijn gereserveerd, zonder zich bij elk bezoek te hoeven registreren. Ze kunnen ook worden gebruikt om het publiek, verkeersparameters, de voortgang en het aantal invoeren te meten, enz., waarbij in deze gevallen technisch niet-essentiële cookies worden gebruikt, maar die voordelig zijn voor de gebruiker. Deze website zal geen essentiële cookies installeren zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker.

Diese Website verwendet eigene Cookies und Cookies von Drittanbietern zu Analysezwecken sowie zur Anzeige von personalisierter Werbung auf der Grundlage eines Profils, das aus Ihrem Surfverhalten erstellt wurde (z. B. besuchte Seiten). Jeder Nutzer, der die Website besucht, wird über die Verwendung dieser Cookies durch ein Popup-Banner informiert. Wenn Sie deren Verwendung akzeptieren, verschwindet das Banner, aber Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen und weitere Informationen erhalten, indem Sie unsere Cookie-Richtlinie konsultieren.

Der Nutzer hat die Möglichkeit, seinen Browser so zu konfigurieren, dass er über den Empfang von Cookies informiert wird und deren Installation auf seinem Gerät verhindert wird. Bitte beachten Sie die Anweisungen Ihres Browsers, um weitere Informationen zu erhalten.

Verlinkungsrichtlinien

Von der Website aus kann auf Inhalte von Websites Dritter verwiesen werden. Da der VERANTWORTLICHE nicht immer die von Dritten auf ihren jeweiligen Websites eingeführten Inhalte kontrollieren kann, übernimmt er keine Verantwortung für solche Inhalte. In jedem Fall wird er sofortige Maßnahmen zur Entfernung aller Inhalte ergreifen, die nationales oder internationales Recht, die Moral oder die öffentliche Ordnung verletzen könnten, und die Weiterleitung an diese Website entfernen, indem er die zuständigen Behörden über den betreffenden Inhalt informiert.

Der VERANTWORTLICHE ist nicht verantwortlich für die Informationen und Inhalte, die in Foren, Chats, Blog-Generatoren, Kommentaren, sozialen Netzwerken oder anderen Medien gespeichert sind, die es Dritten ermöglichen, Inhalte unabhängig auf der Website des VERANTWORTLICHEN zu veröffentlichen. Trotzdem und in Übereinstimmung mit den Artikeln 11 und 16 des LSSICE stellt er allen Nutzern, Behörden und Sicherheitskräften aktiv die Möglichkeit zur Verfügung, bei der Entfernung oder gegebenenfalls Sperrung aller Inhalte zu helfen, die nationales oder internationales Recht, die Rechte Dritter oder die Moral und die öffentliche Ordnung verletzen könnten. Falls der Nutzer der Meinung ist, dass sich auf der Website Inhalte befinden, die diese Klassifizierung verdienen könnten, wird er gebeten, den Website-Administrator umgehend zu informieren.

Diese Website wurde überprüft und getestet, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert. Im Prinzip kann der ordnungsgemäße Betrieb an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden am Tag gewährleistet werden. Der VERANTWORTLICHE schließt jedoch nicht aus, dass es zu bestimmten Programmierfehlern oder zu Ereignissen höherer Gewalt, Naturkatastrophen, Streiks oder ähnlichen Umständen kommen kann, die den Zugang zur Website unmöglich machen.

IP-Adressen

Die Server der Website können automatisch die vom Nutzer verwendete IP-Adresse und den Domainnamen erkennen. Eine IP-Adresse ist eine automatisch einem Computer zugewiesene Nummer, wenn er mit dem Internet verbunden ist. Alle diese Informationen werden in einer ordnungsgemäß registrierten Serveraktivitätsdatei erfasst, die anschließend zur Verarbeitung der Daten verwendet wird, um ausschließlich statistische Messungen zu erhalten, die die Anzahl der Seitenaufrufe, die Anzahl der Besuche auf den Webservern, die Reihenfolge der Besuche, den Zugriffspunkt usw. anzeigen.

 

4. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND

Für die Beilegung aller Streitigkeiten oder Fragen im Zusammenhang mit dieser Website oder den darauf durchgeführten Aktivitäten gilt das spanische Recht, dem die Parteien ausdrücklich zustimmen. Zuständig für die Beilegung aller aus oder im Zusammenhang mit ihrer Nutzung resultierenden Konflikte sind die Gerichte und Tribunale am Wohnsitz des NUTZERS oder am Ort der Vertragserfüllung.