Privacybeleid

1. INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

De bedrijven van CLASS BUSINESS GROUP zijn MEDEVERANTWOORDELIJK voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de GEBRUIKER en informeren u dat deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april (AVG) en de Organieke Wet 3/2018 van 5 december (LOPDGDD).

Deel uitmakend van CLASS BUSINESS GROUP zijn de volgende bedrijven: CLASS RENT A CAR SL, NIF: B16588261; CLASS CAR SERVICES IBIZA SL, NIF: B09912635; IBIZA COUNTRY VILLAS SLU, NIF: B57182412; ENIBIZA INVIERTOO HOLDING GROUP SL, NIF: B16584229; AVANTCAR IBIZA SL, NIF: B57444432; CR NUEVA IBIZA PROPERTIES SL, NIF: B16532178. Allen met maatschappelijke zetel: Avenida Cala Llonga, s/n, Edif. Ibiza, Local 1, – 07849 Cala Llonga, Santa Eulalia del Río (Illes Balears). E-mail: lopd@classbusinessgroup.com

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens en waarom doen we dat?

Afhankelijk van het formulier waaruit we uw persoonsgegevens hebben verkregen, zullen we deze vertrouwelijk behandelen om de volgende doelen te bereiken:

In het Reserveringen formulier:

 • Reserveringen formaliseren in het etablissement van de medeverantwoordelijke.
  (voor de uitvoering van een contract of precontract, 6.1.b AVG)
 • Commerciële reclamecommunicatie verzenden per e-mail, fax, SMS, MMS, sociale netwerken of elk ander elektronisch of fysiek medium, huidig of toekomstig, naar klanten, die het mogelijk maken om commerciële communicatie te voeren met betrekking tot producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke oorspronkelijk zijn gecontracteerd met de klant (art. 21.2 LSSI).
  (vanwege het legitieme belang van de medeverantwoordelijke, art. 6.1.f AVG)
 

In het Gebruikersregistratie formulier:

 • Het beheren van de gebruikersaccount om hen gepersonaliseerde toegang te bieden tot de website en de interactieve diensten die deze aanbiedt.
  (met toestemming van de betrokkene, 6.1.a AVG)
 

In het E-commerce formulier:

 • Uw online aankoop of bestelling beheren, de betaling verwerken en overgaan tot verzending of activering ervan, op basis van de algemene contractvoorwaarden.
  (voor de uitvoering van een contract of precontract, 6.1.b AVG)
 • Het beheren, onderhouden, verbeteren of ontwikkelen van de verleende diensten. (voor de uitvoering van een contract of precontract, 6.1.b AVG)
 • Klanttevredenheidsenquêtes en kwaliteitsstudies uitvoeren.
  (vanwege het legitieme belang van de medeverantwoordelijke, art. 6.1.f AVG)
 

In het Contact formulier:

 • Reageren op vragen of verzoeken van welke aard dan ook die door de gebruiker worden gedaan via een van de contactmethoden die beschikbaar zijn gesteld op de website van de medeverantwoordelijke.(vanwege het legitieme belang van de medeverantwoordelijke, art. 6.1.f AVG)
 • Statistische analyses en marktonderzoeken uitvoeren.
  (vanwege het legitieme belang van de medeverantwoordelijke, art. 6.1.f AVG)
 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Ze worden niet langer bewaard dan nodig is om het doel van de verwerking te behouden of wanneer er wettelijke voorschriften zijn die hun bewaring voorschrijven, en wanneer dit niet langer nodig is, worden ze verwijderd met passende beveiligingsmaatregelen om de anonimisering van de gegevens of de totale vernietiging ervan te garanderen.


An wen geben wir Ihre persönlichen Daten weiter?

Es ist nicht vorgesehen, personenbezogene Daten an Dritte weiterzugeben, es sei denn, dies ist zur Durchführung der Zwecke der Datenverarbeitung erforderlich, an unsere Dienstleister für Kommunikation, mit denen der DATENVERANTWORTLICHE die nach geltendem Datenschutzrecht erforderlichen Vertraulichkeits- und Auftragsverarbeitungsverträge abgeschlossen hat.

Was sind Ihre Rechte?

Die Rechte des NUTZERS sind:

 • Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen.
 • Recht auf Zugang, Berichtigung, Übertragbarkeit und Löschung Ihrer Daten sowie auf Einschränkung oder Widerspruch gegen deren Verarbeitung.
 • Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde (www.aepd.es) einzureichen, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung gegen geltendes Recht verstößt.
 

Kontaktdaten zur Ausübung Ihrer Rechte:

CLASS BUSINESS GROUP, mit Geschäftssitz: Avenida Cala Llonga, 131. Gebäude Ibiza, Lokal 1, – 07849 Cala Llonga, Santa Eulalia del Río (Illes Balears). E-Mail: lopd@classbusinessgroup.com.

 

2. PFLICHT- ODER FREIWILLIGKEITSCHARAKTER DER VOM BENUTZER BEREITGESTELLTEN INFORMATIONEN

Durch Ankreuzen der entsprechenden Kästchen und Eingabe von Daten in die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Felder im Kontaktformular oder in Download-Formularen erklären die BENUTZER ausdrücklich und frei und eindeutig, dass ihre Daten für die Bearbeitung ihres Antrags durch den Anbieter erforderlich sind, wobei die Angabe von Daten in den übrigen Feldern freiwillig ist. Der BENUTZER garantiert, dass die vom DATENVERANTWORTLICHEN bereitgestellten personenbezogenen Daten wahrheitsgemäß sind, und ist dafür verantwortlich, Änderungen an diesen mitzuteilen.

Der DATENVERANTWORTLICHE informiert, dass alle über die Website angeforderten Daten obligatorisch sind, da sie für die Bereitstellung eines optimalen Dienstes an den BENUTZER erforderlich sind. Wenn nicht alle Daten bereitgestellt werden, wird nicht garantiert, dass die bereitgestellten Informationen und Dienste vollständig auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

 

3. SICHERHEITSMAßNAHMEN

Gemäß den Bestimmungen der geltenden Datenschutzgesetze erfüllt der DATENVERANTWORTLICHE alle Bestimmungen der GDPR und LOPDGDD für die Verarbeitung personenbezogener Daten in seiner Verantwortung und offenbart ausdrücklich die in Artikel 5 der GDPR beschriebenen Grundsätze, nach denen sie rechtmäßig, fair und transparent in Bezug auf die betroffene Person und angemessen, relevant und auf das für die Zwecke der Verarbeitung erforderliche Maß beschränkt sind.

Der DATENVERANTWORTLICHE garantiert, dass angemessene technische und organisatorische Richtlinien zur Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen gemäß der GDPR und der LOPDGDD implementiert wurden, um die Rechte und Freiheiten der BENUTZER zu schützen, und ihnen die entsprechenden Informationen zur Ausübung dieser Rechte zur Verfügung gestellt wurden.

Für weitere Informationen zu Datenschutzgarantien wenden Sie sich bitte an CLASS BUSINESS GROUP, mit Geschäftssitz: Avenida Cala Llonga, s/n, Gebäude Ibiza, Lokal 1, – 07849 Cala Llonga, Santa Eulalia del Río (Illes Balears). E-Mail: lopd@classbusinessgroup.com

RRSS: PRIVACY-beleid

PRIVACYBELEID SOCIALE MEDIA

1. INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

CLASS RENT A CAR SL, hierna te noemen, VERANTWOORDELIJKE, informeert de GEBRUIKER dat het een profiel heeft aangemaakt op de sociale medianetwerken Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Vimeo en Google+, dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker die op deze sociale netwerken wordt uitgevoerd, en informeert hem/haar dat deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april (GDPR) en Wet 3/2018 van 5 december (LOPDGDD), en dat daarom de volgende informatie over de verwerking wordt verstrekt:

Waarom verwerken we uw persoonlijke gegevens?

Doel van de verwerking: het onderhouden van een relatie tussen de GEBRUIKER en de VERANTWOORDELIJKE, wat de volgende activiteiten kan omvatten:

 • Verwerken van verzoeken en vragen gesteld aan de verantwoordelijke
 • Informeren over activiteiten en evenementen georganiseerd door de verantwoordelijke
 • Informeren over producten of diensten aangeboden door de verantwoordelijke
 • Interactie via officiële profielen

Waarom kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken?

Wettelijke basis voor de verwerking: artikel 6.1.a GDPR, de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden. De GEBRUIKER heeft een profiel op hetzelfde sociale netwerk en heeft ervoor gekozen om lid te worden van het sociale netwerk van de VERANTWOORDELIJKE, wat interesse toont in de informatie die daar wordt gepubliceerd, dus op het moment dat hij/zij vraagt om onze officiële profielen te volgen, geeft hij/zij toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die op zijn/haar profiel zijn gepubliceerd.

De GEBRUIKER kan te allen tijde toegang krijgen tot het privacybeleid van het betreffende sociale netwerk en zijn/haar profiel configureren om zijn/haar privacy te waarborgen.

De VERANTWOORDELIJKE heeft toegang tot en verwerkt die openbare informatie van de GEBRUIKER, met name zijn/haar contactnaam. Deze gegevens worden alleen gebruikt binnen het sociale netwerk zelf en worden alleen aan een bestand van de VERANTWOORDELIJKE toegevoegd wanneer dit nodig is om het verzoek van de GEBRUIKER te verwerken.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Bewaartermijnen: ze worden bewaard zolang de GEBRUIKER zijn/haar gegeven toestemming niet intrekt, zoals aangegeven in dit privacybeleid.

Aan wie verstrekken we uw persoonlijke gegevens?

Mededeling van gegevens: de informatie die door de GEBRUIKER wordt verstrekt via de sociale medianetwerken van de VERANTWOORDELIJKE, inclusief zijn/haar persoonsgegevens, kan worden gepubliceerd, altijd afhankelijk van de diensten die de GEBRUIKER gebruikt, waardoor deze beschikbaar kan komen voor andere derde partijen die de sociale medianetwerken gebruiken. Vanuit het profiel van elk sociaal netwerk kan de GEBRUIKER instellen welke informatie hij/zij openbaar wil maken in elk geval, de verleende toestemmingen bekijken, ze verwijderen of uitschakelen, evenals elke applicatie van een derde partij die niet langer wordt gebruikt.

Er is geen enkele communicatie van persoonsgegevens aan derden buiten het sociale netwerk voorzien, behalve indien dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling en uitvoering van de verwerkingsdoeleinden, aan onze communicatiedienstverleners, met wie de VERANTWOORDELIJKE overeenkomsten heeft gesloten inzake vertrouwelijkheid en verwerkersovereenkomsten die worden vereist door de geldende privacywetgeving.

Wat zijn uw rechten?


Rechten van de GEBRUIKER: deze kunnen alleen worden uitgeoefend met betrekking tot informatie die onder controle staat van de VERANTWOORDELIJKE.

 • Recht om te allen tijde toestemming in te trekken
 • Recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens, en op beperking of bezwaar tegen de verwerking ervan
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (www.aepd.es) als u van mening bent dat de verwerking niet in overeenstemming is met de geldende regelgeving

Contactgegevens voor het uitoefenen van uw rechten:

CLASS RENT A CAR SL. Avenida Cala Llonga, s/n, Gebouw Ibiza, Lokale 1, – 07849 Cala Llonga, Santa Eulalia del Río (Illes Balears). E-mail: lopd@classbusinessgroup.com.


2.  GEBRUIK VAN HET PROFIEL

De VERANTWOORDELIJKE zal de volgende handelingen verrichten: Toegang tot de openbare informatie van het profiel

Publicatie op het profiel van de GEBRUIKER van alle informatie die al is gepubliceerd op het sociale netwerk van de VERANTWOORDELIJKE

Persoonlijke en individuele berichten sturen via de kanalen van het sociale netwerk Updates van de status van de pagina die op het profiel van de GEBRUIKER worden gepubliceerd

De GEBRUIKER kan altijd zijn verbindingen controleren, de inhoud verwijderen die niet langer interessant is en beperken met wie hij zijn verbindingen deelt; hiervoor moet hij zijn privacy-instellingen raadplegen.


3.  PUBLICATIES

De GEBRUIKER, zodra hij volger is geworden of zich heeft aangesloten bij het sociale netwerk van de VERANTWOORDELIJKE, kan hierop opmerkingen, links, afbeeldingen, foto’s of andere ondersteunde multimediainhoud plaatsen. De GEBRUIKER moet in alle gevallen de eigenaar zijn van de gepubliceerde inhoud, de auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten bezitten of toestemming hebben van de betrokken derden.

Het is uitdrukkelijk verboden om enige publicatie op het sociale netwerk te plaatsen, zoals teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s, enz., die in strijd zijn met de moraal, ethiek, goede smaak of fatsoen, en/of die inbreuk maken op, schenden of inbreuk maken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, het recht op afbeelding of de wet.

In deze gevallen behoudt de VERANTWOORDELIJKE zich het recht voor om de inhoud onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, en kan hij permanent de blokkering van de GEBRUIKER aanvragen.

De VERANTWOORDELIJKE is niet verantwoordelijk voor de inhoud die een GEBRUIKER vrij heeft gepubliceerd.

De GEBRUIKER moet zich ervan bewust zijn dat zijn publicaties bekend zullen zijn bij andere gebruikers, daarom is hij zelf verantwoordelijk voor zijn privacy.

Afbeeldingen die op het sociale netwerk worden gepubliceerd, worden niet opgeslagen in enig bestand van de VERANTWOORDELIJKE, maar blijven wel op het sociale netwerk staan.


4.  GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN OF PERSONEN MET SPECIALE BEHOEFTEN

Toegang en registratie via de sociale netwerken van de VERANTWOORDELIJKE zijn verboden voor personen jonger dan 14 jaar. Als de GEBRUIKER speciale behoeften heeft, is de tussenkomst van de ouderlijke macht of voogdijhouder, of van zijn wettelijke vertegenwoordiger via een geldig document dat de vertegenwoordiging aantoont, vereist.

De VERANTWOORDELIJKE is uitdrukkelijk vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de sociale netwerken door minderjarigen of personen met speciale behoeften. De sociale netwerken van de VERANTWOORDELIJKE verzamelen opzettelijk geen persoonlijke informatie van minderjarigen, daarom mag de GEBRUIKER, indien minderjarig, zich niet registreren, geen gebruik maken van de sociale netwerken van de VERANTWOORDELIJKE, noch persoonlijke informatie verstrekken.